Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 23.05.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 23/05/2023 Λιγνίτης 221.07 91.01 91.01 188.00 17,109.88 17,109.88 0.00 0.00 484,693,148.21 […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 22.05.2023

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. πριν την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Μ.Τ.Ε.Π. μετά την εφαρμογή του μηχανισμού (€/MWh) Ποσότητα (MWh) Αρχική Αξία (€) Έσοδο Παραγωγού (€) Επιστρεπτέο Έσοδο (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από 1η του μήνα (€) Επιστρεπτέο Έσοδο από αρχή εφαρμογής (€) 22/05/2023 Λιγνίτης 221.07 92.05 92.05 188.00 17,305.40 17,305.40 0.00 0.00 484,693,148.21 […]

ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό αέριο στο […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΑΕΥ: Αίτηση τροποποίησης της εταιρείας με την επωνυμία «ELPEDISON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 714/2022 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε αίτηση τροποποίησης (ΤΡ-03590/24.04.2023) της Άδειας ΑΣΦΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018), που αφορά στην προκαταρκτική εξέταση μεταβολής της Περιοχής Εγκατάστασης (από σταθερό σημείο […]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ICGB σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής δυναμικότητας- Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες δυναμικότητας στα νέα σημεία του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη και Κομοτηνή

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή ICGB σχετικά με τις δημοπρασίες κατανομής δυναμικότητας- Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες δυναμικότητας στα νέα σημεία του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη και Κομοτηνή   Σε συνέχεια της από 22.5.2023 Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡAAEY σχετικά με τις δημοπρασίες για την κατανομή Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα νέα Σημεία του ΕΣΜΦΑ […]