Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τη χρονική περίοδο 2023-2032

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 2 Σεπτεμβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2023-2032, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 03.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-337182

Αποστολέας: BLUE SEA POWER Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 03.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-337193

Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 03.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-337215

Αποστολέας: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

      4. Ημερομηνία αποστολής: 24.10.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι- 339221

Αποστολέας: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Print Friendly, PDF & Email