Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με το Πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ)

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 4 Αυγούστου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών που προσφέρει ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, , οι οποίοι αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

 

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 26.09.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-336606 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

Print Friendly, PDF & Email