Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 05.08.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η.
05/08/2022 Λιγνίτης 205.38 11,097,568.04 6,117,037.92 4,980,530.13
05/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 28,997,044.37 28,987,270.31 9,774.06
05/08/2022 ΑΠΕ 85.00 23,005,029.00 5,395,279.46 17,609,749.54
05/08/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 4,510,830.70 1,282,736.00 3,228,094.70
Σύνολα: 67,610,472.11 41,782,323.69 25,828,148.42
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας