ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 178_2021 ΦΕΚ Β 1280_2021

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Απόφαση ΡΑΕ 178/2021 (ΦΕΚ Β 1280/1.04.2021), σχετικά με την “Χρήση εισοδήματος συμφόρησης από την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας βάσει του Κανονισμού υπ’ αρ. 943/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”.

Print Friendly, PDF & Email