ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 546/2021

Share This Post

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 546/2021
Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 18,75MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 19MW, στη θέση «Τσούκα» της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΩ3ΙΔΞ-Π6Ξ

Print Friendly, PDF & Email