Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΔΑ » ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας

Share This Post

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΔΑ» ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 80 Ε 80 ΣΤ του ν.4001/2011

 

Απόφαση ΡΑΕ 392Β-2022

Print Friendly, PDF & Email