ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 942/2020 Έγκριση της συμφωνίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας A.E. για την ανάθεση λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει

Share This Post

Έγκριση της συμφωνίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με την Εταιρεία Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας A.E. για την ανάθεση
λειτουργιών εκκαθάρισης συναλλαγών αγοράς εξισορρόπησης
σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 942/2020

Print Friendly, PDF & Email