Γενικά νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – PDF   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30.10.2023

Read More »

Ανακοίνωση ΡΑΑΕΥ σχετικά με το αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος 7 MW για τη νήσο Θήρα για την κάλυψη επάρκειας ισχύος.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθ.

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω αλλαγής της ονομασίας των προϊόντων VALUE της ELPEDISON σε ECONOMY PLUS Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Οκτώβριο 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση

Read More »

Ανακοίνωση Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήσεων Τροποποίησης Άδειας Αποθήκευσης εντός κύκλου

Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για ΤροποποίησηΆδειας Αποθήκευσης ΕΝΤΟΣ ΚΥΚΛΟΥ θα υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΜΑΠΗΕ), το

Read More »

Το «Ενεργειακό Bowling» της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. «ταξιδεύει» στον Δήμο Ζίτσας (Ιωαννίνων)

Στον Δήμο Ζίτσας Ιωαννίνων μετακομίζει το παιχνίδι «Ενεργειακό bowling» μετά την τεράστια συμμετοχή πολιτών όλων των ηλικιών, που συγκέντρωσε και φέτος στο πλαίσιο της 87ης

Read More »

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Οκτώβριο 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση

Read More »

Αίτηση τροποποίησης άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-04636) της εταιρείας με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» στη θέση «ΜΕΛΙΤΗΣ 1» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης, του Δήμου Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΡΑΑΕΥ

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΑΕΥ: Κύκλος Αιτήσεων Υβριδικών Σταθμών (Αύγουστος 2023)

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης Ειδικών Έργων (Υβριδικοί Σταθμοί) που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Αυγούστου 2023 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής

Read More »