Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της μελέτης για τη μεθοδολογία καθορισμού των ανταποδοτικών τελών ανά κλάδο/δραστηριότητα της ΡΑΑΕΥ

Share This Post

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 23 Φεβρουαρίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της μελέτης για τη μεθοδολογία καθορισμού των ανταποδοτικών τελών ανά κλάδο/δραστηριότητα της ΡΑΑΕΥ, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 08.03.2024

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-369424 Αποστολέας: ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Print Friendly, PDF & Email