Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΡΑΕ και ΕΜΠ

Share This Post

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας και ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής με γνώμονα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται ζητημάτων οργάνωσης, αδειοδότησης και εποπτείας της αγοράς ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η σύμπραξη της ΡΑΕ και του ΕΜΠ αφορά στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, στην από κοινού διεξαγωγή συνεδρίων, στην υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων, στη συμμετοχή σε δράσεις, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκ μέρους του ΕΜΠ, σε θέματα ενδιαφέροντος της ΡΑΕ, στην παροχή εκπαίδευσης, εκ μέρους του ΕΜΠ, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, στη συμμετοχή στελεχών της ΡΑΕ ως ομιλητών σε προπτυχιακά/μεταπτυχιακά μαθήματα του ΕΜΠ και στην υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων (διπλωματικών εργασιών/διδακτορικών διατριβών).

Στην υπογραφή του Μνημονίου, παρευρέθηκαν οι Αντιπρυτάνεις του ΕΜΠ, κκ. Σαπουντζάκης, Χατζηγεωργίου και Γκιντίδης, καθώς και τα μέλη της Ολομέλειας της ΡΑΕ, Ομότιμοι Καθηγητές του ΕΜΠ, κκ. Μανιάς και Παπαντώνης.

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας, δήλωσε μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας: «Με ιδιαίτερη χαρά η ΡΑΕ υπογράφει σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαιώνοντας εκ νέου τους επιστημονικούς δεσμούς που έχουν σφυρηλατηθεί μεταξύ των δύο μερών, εδώ και χρόνια. Πιστεύουμε ότι η τεχνοκρατική με την ακαδημαϊκή συνέργεια θα αποτελέσουν ισχυρό λάκτισμα για την ανάπτυξη καινοτόμων ερευνών στον τομέα της ενέργειας με στόχο το όφελος των καταναλωτών».

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του ΕΜΠ, κ. Ανδρέας Μπουντουβής, σημείωσε: «To Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει στενούς δεσμούς με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που έχουν οικοδομηθεί αφενός λόγω του κοινού πεδίου ενδιαφέροντος, την Ενέργεια, και αφετέρου μέσω του ανθρώπινου δυναμικού που έχει στελεχώσει, κατά καιρούς και σε κορυφαίο διοικητικό επίπεδο, τη ΡΑΕ. Με το μνημόνιο συνεργασίας διαμορφώνεται  το πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών και υλοποίησης δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Βασικά θέματα που ενδιαφέρουν είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για οργάνωση, αδειοδότηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας, ήτοι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο. Σημειωτέον ότι το ΕΜΠ είναι ο κεντρικός κόμβος του πρώτου Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Μεταξύ των δράσεων που σχεδιάζονται είναι η παροχή εκπαίδευσης εκ μέρους του ΕΜΠ μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) σε θέματα ενδιαφέροντος της ΡΑΕ».

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει ισχύ για δύο χρόνια.

Γραφείο Τύπου ΡΑΕ

Print Friendly, PDF & Email