Πίνακες Παύσης ισχύος αδειών Απρίλιος – Αύγουστος 2021

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Σε συνέχεια των παρ. 2,3 & 4 του άρθρου 12 και της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4685/2020 καθώς και των οριζόμενων στο άρθρο 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β΄ 5291,ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/1-12-2020), αναρτώνται οι Πίνακες Αδειών Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες έπαυσαν ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΙΟ, ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021. Σε περίπτωση ενστάσεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την ένστασή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών στο info@rae.gr με την ένδειξη “ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΆ ΠΑΥΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ”.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΜΑΙΟΣ 2021
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Print Friendly, PDF & Email