Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 8 Απριλίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση δύο εταιρείες που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

 

  1. Ημερομηνία αποστολής: 6.05.2022
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-327751
    Αποστολέας: HENGAS Α.Ε.
  2. Ημερομηνία αποστολής: 6.05.2022
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-327765
    Αποστολέας: ΔΕΔΑ Α.Ε.
Print Friendly, PDF & Email