ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 739/2021

Share This Post

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς τη θέση του Έργου από «ΠΑΛΙΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ – ΜΟΥΤΣΑΡΑ
– ΜΠΟΣΚΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΒΕΡΜΙΟΥ, του Δήμου
ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» στο ορθό «ΜΑΣΤΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,
του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΗΩΙΔΞ-ΥΞΥ

Print Friendly, PDF & Email