ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 945/2020 Μεθοδολογία επιβολής μέτρων κατά των Συμμετεχόντων κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

Share This Post

Μεθοδολογία επιβολής μέτρων κατά των Συμμετεχόντων κατά τις διατάξεις της ενότητας 3.7 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 945/2020

Print Friendly, PDF & Email