Αποτελέσματα Προσωρινού Μηχανισμού Α.Ε.Η.

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 06.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 06/09/2022 Λιγνίτης 214.22 5,375,627.20 2,283,585.20 3,092,042.00 06/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 27,304,113.78 27,145,398.25 158,715.53 06/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 05.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 05/09/2022 Λιγνίτης 214.22 10,418,038.68 4,915,063.68 5,502,975.00 05/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 18,430,682.56 18,397,046.24 33,636.32 05/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 04.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 04/09/2022 Λιγνίτης 214.22 9,874,342.36 4,915,063.68 4,959,278.67 04/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 15,110,529.21 15,104,703.92 5,825.29 04/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 03.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 03/09/2022 Λιγνίτης 214.22 9,547,561.18 5,009,320.48 4,538,240.70 03/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 19,721,962.71 19,716,745.29 5,217.42 03/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 02.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 02/09/2022 Λιγνίτης 214.22 17,031,467.64 6,714,511.68 10,316,955.96 02/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 33,393,422.30 33,279,746.10 113,676.20 02/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 01.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 01/09/2022 Λιγνίτης 214.22 18,271,566.88 6,714,511.68 11,557,055.21 01/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 40,782,252.86 39,406,684.57 1,375,568.31 01/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 31.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 31/08/2022 Λιγνίτης 205.38 22,278,144.90 6,560,658.72 15,717,486.18 31/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 47,506,614.09 28,872,624.31 18,633,989.77 31/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 30.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 30/08/2022 Λιγνίτης 205.38 22,083,217.98 6,757,823.52 15,325,394.45 30/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 47,195,279.41 29,748,892.25 17,446,387.16 30/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 29.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 29/08/2022 Λιγνίτης 205.38 18,381,773.00 5,353,435.08 13,028,337.91 29/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 50,972,837.53 30,922,891.86 20,049,945.67 29/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 28.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 28/08/2022 Λιγνίτης 205.38 10,689,099.49 4,824,824.96 5,864,274.54 28/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 32,727,559.96 28,720,360.17 4,007,199.80 28/08/2022

Read More »