Αποτελέσματα Προσωρινού Μηχανισμού Α.Ε.Η.

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 26.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 26/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,470,898.50 2,167,906.40 1,302,992.10 85,032,226.41

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 25.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 25/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,548,686.75 2,271,803.10 1,276,883.65 83,729,234.31

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 24.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 24/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,800,635.82 2,668,324.32 2,132,311.50 82,452,350.66

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 23.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 23/09/2022 Λιγνίτης 214.22 5,097,721.80 2,668,324.32 2,429,397.48 23/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 21,462,659.18 21,451,123.81 11,535.37 23/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 22.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 22/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,924,977.11 2,616,911.52 2,308,065.59 22/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 16,111,341.02 16,098,449.01 12,892.01 22/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 21.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 21/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,704,057.01 1,963,540.52 1,740,516.49 21/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 19,224,978.52 19,221,291.74 3,686.78 21/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 20.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 20/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,224,246.40 2,262,163.20 1,962,083.20 20/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 17,474,515.17 17,450,508.00 24,007.17 20/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 19.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 19/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,978,013.60 2,262,163.20 1,715,850.40 19/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 13,093,548.92 13,093,548.92 0.00 19/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 18.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 18/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,055,141.40 2,170,048.60 885,092.80 18/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 6,553,160.57 6,553,160.57 0.00 18/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 17.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 17/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,803,468.20 2,251,452.20 1,552,016.00 17/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 11,592,811.49 11,592,811.49 0.00 17/09/2022

Read More »