Αποτελέσματα Προσωρινού Μηχανισμού Α.Ε.Η.

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 27.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 27/08/2022 Λιγνίτης 205.38 10,624,081.85 4,724,892.39 5,899,189.46 27/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 35,885,671.40 32,329,663.76 3,556,007.65 27/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 26.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 26/08/2022 Λιγνίτης 205.38 9,482,244.59 4,764,123.99 4,718,120.60 26/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 30,730,862.18 30,105,043.50 625,818.68 26/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 25.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 25/08/2022 Λιγνίτης 205.38 11,248,060.26 5,810,278.86 5,437,781.40 25/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 28,605,347.80 28,162,973.74 442,374.07 25/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 24.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 24/08/2022 Λιγνίτης 205.38 18,492,794.53 7,004,279.52 11,488,515.00 24/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 41,259,277.82 32,158,144.50 9,101,133.31 24/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 23.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 23/08/2022 Λιγνίτης 205.38 22,726,443.16 7,538,267.52 15,188,175.65 23/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 45,842,877.03 31,502,592.99 14,340,284.04 23/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 22.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 22/08/2022 Λιγνίτης 205.38 16,998,303.55 6,423,054.12 10,575,249.43 22/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 45,238,862.71 35,628,727.14 9,610,135.57 22/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 21.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 21/08/2022 Λιγνίτης 205.38 12,972,401.37 7,053,570.72 5,918,830.64 21/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 26,318,664.84 25,858,428.95 460,235.89 21/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 20.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 20/08/2022 Λιγνίτης 205.38 13,400,772.63 6,994,236.23 6,406,536.39 20/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 34,124,854.15 33,863,277.89 261,576.26 20/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 19.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 19/08/2022 Λιγνίτης 205.38 14,169,400.26 6,412,785.12 7,756,615.15 19/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 39,831,498.19 37,079,433.43 2,752,064.75 19/08/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 18.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 18/08/2022 Λιγνίτης 205.38 12,090,870.84 6,020,885.17 6,069,985.67 18/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 32,656,780.95 31,696,293.59 960,487.36 18/08/2022

Read More »