Αποτελέσματα Προσωρινού Μηχανισμού Α.Ε.Η.

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 16.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 16/09/2022 Λιγνίτης 214.22 6,766,156.65 3,110,474.40 3,655,682.25 16/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 23,670,620.04 23,670,620.04 0.00 16/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 15.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 15/09/2022 Λιγνίτης 214.22 6,289,943.40 3,187,593.60 3,102,349.80 15/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 25,911,348.46 25,911,348.46 0.00 15/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 14.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 14/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,763,902.00 2,262,163.20 2,501,738.80 14/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 26,936,993.27 26,913,406.86 23,586.41 14/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 13.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 13/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,825,937.60 2,262,163.20 2,563,774.40 13/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 24,215,419.44 24,191,767.23 23,652.20 13/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 12.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 12/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,931,722.40 2,262,163.20 2,669,559.20 12/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 20,903,526.34 20,857,527.72 45,998.62 12/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 11.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 11/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,394,341.60 2,262,163.20 2,132,178.40 11/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 14,264,622.21 14,264,622.21 0.00 11/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 10.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 10/09/2022 Λιγνίτης 214.22 6,897,607.73 3,480,646.56 3,416,961.18 10/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 19,491,815.03 19,491,815.03 0.00 10/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 09.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 09/09/2022 Λιγνίτης 214.22 7,061,812.80 3,454,940.16 3,606,872.65 09/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 24,201,986.77 24,201,986.77 0.00 09/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 08.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 08/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,367,556.60 2,236,456.80 2,131,099.80 08/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 23,299,392.30 23,299,392.30 0.00 08/09/2022

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 07.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 07/09/2022 Λιγνίτης 214.22 4,210,283.40 2,230,030.20 1,980,253.20 07/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 24,041,778.46 24,026,176.27 15,602.19 07/09/2022

Read More »