Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο θέσπισης νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ.

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 6 Ιουλίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο θέσπισης νέας μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης του ΕΣΜΗΕ , δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες 

 1. Ημερομηνία αποστολής: 20.7.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-306599
  Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ
 2. Ημερομηνία αποστολής: 30.7.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307509
  Αποστολέας: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 3. Ημερομηνία αποστολής: 30.7.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307516
  Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Print Friendly, PDF & Email