Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και τη Μεθοδολογία Φορτίου Αναφοράς για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 13 Οκτωβρίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και τη Μεθοδολογία Φορτίου Αναφοράς για τη συμμετοχή των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου στην Αγορά Εξισορρόπησης, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

 

Συμμετέχοντες:

  1. Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ

Αριθμός πρωτοκόλλου:  Ι- 312139 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 24/10/2021

  1. Αποστολέας: ΕΣΕΠΗΕ

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι- 312814  – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 3/11/2021

  1. Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι- 312818 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 3/11/2021

  1. Αποστολέας: Sympower

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι- 312942 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 8/11/2021

  1. Αποστολέας: OPTIMUS ENERGY

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312916 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 8/11/2021

  1. Αποστολέας: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-312922 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 8/11/2021

  1. Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ E.

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-313159 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 8/11/2021

 

 

Print Friendly, PDF & Email