Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με το ύψος του τιμολογίου της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών ΥΦΑ για το έτος 2024

Share This Post

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 14 Μαρτίου 2024 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με το ύψος του τιμολογίου της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών ΥΦΑ για το έτος 2024, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες οι συμμετέχοντες αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

 Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-370023/20.03.2024, Αποστολέας: ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
  2. Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-370108/20.03.2024, Αποστολέας: MOTOR OIL

Print Friendly, PDF & Email